Centre de Fisioteràpia i Osteopatia

FITEMA, és un centre de salut integrat per un equip multidisciplinari qualificat que té com objectiu el tractament integral de les deficiències de salut de les persones. Ubicat al cor del Poblenou des de 1993 equidistant dels barris de la Vila olímpica, el 22@ i el fòrum, aquest últim creat per a la celebració del Fòrum de les Cultures a l’any 2004.

  • Teràpia Regenerativa-Hipertèrmia. Permet tractar des de l’interior del texit qualsevol tipus de lesió escurçant de manera significativa el temps de recuperació
  • Osteopatia i Fisioteràpia. La fisioteràpia i l’osteopatia són disciplines terapèutiques que, pretenen corregir els desequilibris que apareixen en el nostre cos des d’un punt holístic, en el que les diferents parts del nostre cos es troben interrelacionades.
  • Reeducació Postural Global (RPG). El tractament pretén millorar la mobilitat corporal de manera progressiva, tot estirant la musculatura retreta, cercant les compensacions i demanant sempre la participació activa del pacient.
  • Acupuntura. Ès una tècnica oriental de més de tres mil cinc-cents anys d’antiguitat que valora el benestar global del cos humà.