Acupuntura i drenatge limfàtic

ACUPUNTURA

És una tècnica oriental de més de tres mil cinc-cents anys d’antiguitat que valora el benestar global del cos humà.

L’ACUPUNTURA abasta tot tipus de dolors i disfuncions de l’organisme. A grans trets les alteracions es tracten tonificant o dispersant meridians energètics, mitjançant la puntura amb agulles especials, en diferents punts d’aquests.

DRENATGE LIMFÀTIC

Els fisioterapeutes que duen a terme aquesta tècnica, estan formats segons el mètode del professor A. LeDuc. El drenatge limfàtic està indicat en les disfuncions de les vies limfàtiques (masectomia, linfoedema, …).